Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej (skan dokumentu) [272 KB]

Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej (wersja dostępna) [142 KB]

Z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf)Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 30 z dnia 28 czerwca 2016 r. w w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (skan dokumentu) [PDF. 898 kB]

Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf)Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 30 z dnia 28 czerwca 2016 r. w w sprawie włączenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (wersja dostępna) [PDF. 161 kB]


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf) Statut Ośrodka Rozwoju Edukacji (skan dokumentu) [1,9 MB]

Pobierz plik (Zarzadzenie MEN w spr. wlaczenia KOWEZiU do ORE 28_czerwca 2016.pdf) Statut Ośrodka Rozwoju Edukacji (wersja dostępna) [104 kB]

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

 


Al. Ujazdowskie 28 ul. Polna 46 a al. J. Ch. Szucha 25 Centrum Szkoleniowe
w Sulejówku

 

 
Zaktualizowano: 14 września 2017

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE