Baner WDEZ
28 grudnia 2017

W dniach 15–16 listopada 2017 r. odbyły się dwie wizyty studyjne – w Bratysławie (Słowacja) oraz Pradze (Czechy), w których wzięli udział pracownicy ORE. Celem tych spotkań było poznanie tamtejszych portali doradztwa edukacyjno-zawodowego: komposyt.sk oraz infoabsolvent.cz.

Czytaj więcej...

27 grudnia 2017

11 października 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Czytaj więcej...

27 grudnia 2017

29 czerwca 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Alison Crabb - Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne.

Czytaj więcej...

27 grudnia 2017

16 - 17 maja 2017 r. w Valletcie (Malta) odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Eurodoradztwo (Euroguidance) połączone ze spotkaniami Grup Roboczych Sieci. Spotkanie otworzył i powitał uczestników Pan Raymond Camilleri, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej, Współpracy Międzynarodowej, Rozwoju Badań i Polityki w Ministerstwie Edukacji i Zatrudnienia na Malcie. Pan Camilleri przedstawił najważniejsze obszary, które składają się na priorytety prezydencji Maltańskiej, są to:

Czytaj więcej...

15 grudnia 2017

Rozwijanie zamiłowania do zawodu rozpoczyna się już w przedszkolu i jest ważne na każdym etapie życia i edukacji. Dlatego wspieramy uczniów w wyborze kierunku kształcenia – powiedziała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE, otwierając konferencję na temat zmian w kształceniu i doradztwie zawodowym, która odbyła się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie. Uczestniczyli w niej doradcy metodyczni i zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, pedagodzy, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...