baner Resocjalizacja i Socjoterapia
15 listopada 2017

Komunikat dotyczący pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w MOW: 

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 i 1948). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w przypadku pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo zakładzie poprawczym, osoba kierująca tą jednostką obowiązana jest do niezwłocznego przekazania informacji o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w tym Rejestrze, pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu. 

27 października 2017

„Sztuka edukacji” to cykl dorocznych ogólnopolskich konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Inicjatorem konferencji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem i koordynatorem Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki wraz z partnerami z miast goszczących wydarzenie.

Czytaj więcejo: Konferencja „Sztuka edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i...

04 października 2017

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) następujące szkolenia:

Czytaj więcejo: Szkolenia dla kadry MOW i MOS

04 października 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka.

Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych.

Czytaj więcejo: Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka

02 czerwca 2017

W dniach 19–21 września 2017 roku odbędzie się VIII Kongres Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Goniądzu, organizowany tradycyjnie w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienia najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych. W tym roku zaplanowano również 3. edycję konkursu „Prometeusz 2017” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE