baner Specjalne potrzeby
14 listopada 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Czytaj więcejo: Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

13 listopada 2017

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. 

Czytaj więcejo: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poradnik dla dyrektorów

09 listopada 2017

W dniach 7–8 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej – zmiany w prawie oświatowym”. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcejo: Uczeń ze SPE – zmiany w prawie oświatowym

08 listopada 2017

Zachęcamy do zapoznania się z  propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutycznego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Czytaj więcejo: Kształcenie specjalne – propozycje arkuszy


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE