baner Specjalne potrzeby
04 grudnia 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 28–29 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku zorganizował szkolenie dla liderów edukacji włączającej – „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”.

Czytaj więcejo: Uczeń ze SPE a zmiany w prawie oświatowym

01 grudnia 2017

Zachęcamy do zapoznania się z plakatem, który szczegółowo opisuje zadania dyrektora szkół i placówek w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem aktualnych rozporządzeń źródłowych.

Materiał pochodzi z poradnika R. Cybulskiej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji świetle nowych przepisów prawa oświatowego”.

Czytaj więcejo: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania dyrektora

27 listopada 2017

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

Czytaj więcejo: Spotkanie „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

14 listopada 2017

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Czytaj więcejo: Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE