baner Specjalne potrzeby

 

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowymz udziałem Minister Anny Zalewskiej.

 Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
  • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prezentacja dobrych praktyk.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28. Szczegółowe informacje i program konferencji zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Jednocześnie informujemy, że przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online (z tłumaczeniem na język migowy) w celu upowszechnienia przekazywanych informacji wśród wszystkich pracowników systemu oświaty i innych osób zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapis ścieżki filmowej po wydarzeniu udostępniony będzie na stronie ORE.

Rekrutacja rozpocznie się wkrótce – poprzez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów naboru uczestników).

Zaktualizowano: 14 września 2017

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE