baner Wychowanie i profilaktyka
10 listopada 2017

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Czytaj więcejo: Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

09 listopada 2017

Tematyka migracji ekonomicznych jest przedmiotem badań i dyskusji podejmowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Pedagogiczne analizy tego zjawiska wiążą się z procesem nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, których rodzice wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy.

Czytaj więcejo: Sytuacja uczniów, których rodzice wyjechali zarobkowo za granicę

08 listopada 2017

Kiedy?

29.11 – 1.12.2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu. Zapraszamy także wszystkich, którzy realizują wspomaganie szkół w zakresie wychowania i profilaktyki i chcą dołączyć do naszej sieci.

Czytaj więcejo: Zaproszenie na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Wychowanie i profilaktyka w szkole –...

06 listopada 2017

28 października 2017 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. W Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie uczestnicy – przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – dyskutowali o roli wychowania w szkole. Rozmawiano także o tym, jak ta funkcja szkoły jest widziana z perspektywy nadzoru pedagogicznego, a jak z perspektywy rodziców, uczestników konferencji. Głównym tematem wydarzenia był natomiast „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”.

Czytaj więcejo: Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego kompetencją rad rodziców

03 listopada 2017

Kiedy?

22–24 listopada 2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci.

Czytaj więcejo: Zaproszenie na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” 

 

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE