baner Wychowanie i profilaktyka
13 kwietnia 2017

Program „Dzieciaki Mleczaki” powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest to edukacyjno- informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem programu jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Czytaj więcejo: Ogólnopolski Program „Dzieciaki Mleczaki”

10 stycznia 2017
Logo Szkoła Promująca Zdrowie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dane zostały zebrane od wojewódzkich koordynatorów w grudniu 2016 roku. Podana liczba obejmuje szkoły należące do sieci wojewódzkich bez szkół w okresie przygotowawczym. Cieszymy się, że nasze grono stale się powiększa, zapraszamy nowe placówki!

24 listopada 2016
Logo Szkoła Promująca Zdrowie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała kolejnym 35 szkołom Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Uroczystego wręczenia Krajowych Certyfikatów dokonał Podsekretarz Stanu MEN Maciej Kopeć, podczas spotkania z wyróżnionymi szkołami 23 listopada 2016 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Czytaj więcejo: Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” wręczone!

15 listopada 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza wyniki konkursu „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”, który był realizowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014−2016 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i we współpracy z kuratoriami oświaty.

Czytaj więcejo: Laureaci konkursu „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz” zostali wyłonieni


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE