baner Wydzialu projektów

 

Do zadań Wydziału Projektów (WP) należy w szczególności:

  1. Osiąganie celów projektów pozakonkursowych koncepcyjnych realizowanych w ramach Wydziału;
  2. Osiąganie wskaźników określonych we wnioskach o dofinansowanie oraz realizowanie działań projektowych zgodnie z harmonogramem realizacji określonym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów;
  3. Monitorowanie realizowania celów etapowych, osiągania rezultatów projektów;
  4. Wykonywanie zadań związanych z zamykaniem pomocy finansowej 2007–2013 w zakresie projektów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zaktualizowano: 02 lutego 2017