Diagnoza psychologiczn-pedagogiczna- - baner
01 czerwca 2017

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP). Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Czytaj więcej...

09 maja 2017

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

04 maja 2017

W najbliższym czasie dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych otrzymają zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów w wieku 9–13 lat, w tym uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony do badania obszaru emocjonalno-społecznego. Narzędzia dostarczy firma Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

30 stycznia 2017

Ponad 250 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek, wzięło udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. 

Czytaj więcej...

20 stycznia 2017

„Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” – pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska debata z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu wzięli udział pracownicy systemu oświaty, tj. pracownicy poradni, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i inni przedstawiciele instytucji zainteresowanych tą problematyką.

Czytaj więcej...