POWER Doradztwo Zawodowe - baner
27 października 2017

25 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów przedszkola i szkoły podstawowej klasy 1–3 w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu preorientacji i orientacji zawodowej dla przedszkola i klas 1–3 szkoły podstawowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

Czytaj więcej...

15 grudnia 2017

Rozwijanie zamiłowania do zawodu rozpoczyna się już w przedszkolu i jest ważne na każdym etapie życia i edukacji. Dlatego wspieramy uczniów w wyborze kierunku kształcenia – powiedziała Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE, otwierając konferencję na temat zmian w kształceniu i doradztwie zawodowym, która odbyła się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie. Uczestniczyli w niej doradcy metodyczni i zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, pedagodzy, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

20 października 2017

18 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów szkoły policealnej w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły policealnej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

Czytaj więcej...

13 października 2017

11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów technikum w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla technikum, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

Czytaj więcej...

06 października 2017

4 października 2017 r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie zespołu autorów i ekspertów branżowej szkoły w II etapie realizacji projektu. Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla branżowej szkoły I i II stopnia, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zmiany wprowadzano na podstawie wniosków z testowania z II semestru roku szkolnego 2016/2017.  

Czytaj więcej...