Szkoła ćwiczeń- baner
10 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze.

Czytaj więcej...

27 grudnia 2017

Poszukujemy kandydata na stanowisko eksperta ds. merytorycznego wsparcia trenerów i kadry szkoły ćwiczeń w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Szczegóły ogłoszenia w BIP ORE.

23 listopada 2017

W publikacji prezentujemy przykłady działań szkół, bibliotek pedagogicznych i szkoły wyższej zbieżnych z „Modelem szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy autorom – nauczycielom oraz dyrektorom szkół, pracownikom bibliotek pedagogicznych oraz pracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej – którzy zapoznali się z przygotowaną koncepcją szkoły ćwiczeń (a nawet brali udział w jej tworzeniu) oraz porównali swoje dotychczasowe działania z tymi modelowymi, spodziewanymi w szkole ćwiczeń.

Czytaj więcej...

22 listopada 2017

Szkoły ćwiczeń są niezbędnym elementem w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – tak najkrócej można podsumować wnioski ze spotkania „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. To bardzo ważne stwierdzenie po niemal roku od przedstawienia założeń szkół ćwiczeń i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Wszystkie zebrane uwagi zostały uwzględnione w Modelu szkół ćwiczeń, który stał się podstawą do wyłonienia 4 szkół ćwiczeń oraz 11 szkół współpracujących, które realizują działania pilotażowe od września 2017 r.

Czytaj więcej...

30 października 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.

Czytaj więcej...