Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
11 stycznia 2018

Zapraszamy samorządowców na drugie już dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 24–25 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

29 grudnia 2017

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych (w 11 województwach w Polsce). Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Czytaj więcej...

18 grudnia 2017

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe spotkanie Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. 27 października 2017 r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP, a 28 listopada 2017 r. podpisana przez Prezydenta RP. W ramach spotkania z samorządowcami przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Spotkanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

13 grudnia 2017

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych z zakresu finansowania zadań oświatowych oraz ich praktycznego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–13 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

29 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy samorządowców uczestniczących w pilotażu na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych, w tym opracowanych w ramach pilotażu planów strategicznych w jednostce samorządu terytorialnego.  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 13–14 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej...