Zarządzanie oświatą w samorządach - baner
23 października 2017

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcone zagadnieniu finansowania oświaty (20–21 listopada 2017 r.). W ramach spotkania przedstawione zostaną główne założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian. Przyjęta formuła umożliwi dyskusję z pracownikami MEN na temat zaprezentowanych rozwiązań.  

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Czytaj więcej...

16 października 2017

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt od kilku miesięcy był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. Aktualnie w Sejmie RP trwają ostatnie prace legislacyjne nad projektem ustawy. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

22 września 2017

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zakończyły ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez Beneficjentów w Konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Czytaj więcej...

13 września 2017

Informujemy, że w najbliższym czasie ruszają sieci dotyczące wybranych obszarów tematycznych, wokół których skupia się praca i wymiana doświadczeń samorządowców.

Czytaj więcej...

12 września 2017

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań i szkoleń. Uczestnictwo w działaniach sieci kształtuje też proaktywne postawy samorządowców wobec zadań oświatowych.

Czytaj więcej...